Prelucrarea Datelor

Incepand cu data de 25 Mai 2018, Asociatia Scoala de Muzica Logos se supune noilor reglementari europene privind prelucrarea datelor cu caracter personal si libera lor circulatie, prevazute in Regulamentul 2016/679/UE.

  1. Scopul prelucrarii datelor:

Asociatia noastra prelucreaza datele dumneavoastra, avand functia de identificare (nume, prenume, data nasterii, CNP, domiciliul, numar de telefon, adresa de email) pentru gestionarea contractului de adeziune, in baza caruia colaboram.

Datele dumneavoastra sunt utilizate in campaniile de informare cu privire la orarul scolii si despre diferitele activitati organizate de catre scoala (concerte, recitaluri, evenimente in cadrul Scolii Altfel, concursuri, etc). De asemenea, datele dumneavoastra sunt folosite pentru a va informa cu privire la rezultatele scolare ale elevilor, prezenta la ore si evolutia lor din punct de vedere muzical.

Datele dumneavoastra vor fi prelucrate pe toata durata contractuala, respectiv pana la executarea/expirarea obligatiilor contractuale si a termenelor de arhivare.

Important: Asociatia Scoala de Muzica Logos nu vinde si nu dezvaluie datele dumneavoastra cu caracter personal altor terte persoane/entitati. 

 2. Drepturile dumneavoastra:

Noul Regulament ofera diferite drepturi persoanelor carora li se prelucreaza datele cu caracter personal. Acestea sunt:
Dreptul de acces al persoanei vizate: asta inseamna ca aveti dreptul de a obtine o informare din partea asociatiei noastre cu privire la datele dvs. personale prelucrate de catre noi si despre modul cum sunt prelucrate aceste date.
Dreptul la rectificare: ceea ce inseamna ca aveti dreptul de a ne solicita si obtine corectarea imediata a datelor dvs personale inexacte sau incomplete.
Dreptul la portabilitate: acest lucru inseamna ca aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc şi pe care ni le-ati furnizat şi de a ne solicita transmiterea acestor date, in conditiile legii, altui operator.
Dreptul la opoziţie: ceea ce inseamna ca aveti dreptul de a va opune in orice moment prelucrarii datelor dvs. personale.
Dreptul la ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”): acest aspect inseamna ca aveti dreptul de a ne solicita stergerea imediata a datelor dvs. personale colectate, in situatia in care considerati ca acestea au fost prelucrate ilegal, fara consimtamantul dvs. sau daca datele nu mai sunt necesare scopului in care au fost prelucrate initial.
Dreptul la restricţionarea prelucrării: acest lucru inseamna ca aveti dreptul de a restrictiona prelucrarea datelor dvs. in situatia in care contestati exactitatea lor, considerati ca prelucrarea lor este ilegala, v-ati opus prelucrarii sau daca considerati ca nu mai avem nevoie de datele dvs. in scopul prelucrarii.

In cazul in care doriti sa ne contactati cu privire la oricare dintre aspectele enumerate mai sus, va rugam sa ne scrieti pe adresa contact@logosmusic.ro, folosind ca si titlu al mesajului: Prelucrarea Datelor Personale.

Vom face toate eforturile pentru a ajuta, dar dacă aveți în continuare nemulțumiri, puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal– datele de contact se găsesc la adresa http://www.dataprotection.ro

Advertisements