Despre noi

Home >> Despre noi

„Ad majorem Dei gloriam“

~ Pentru cea mai mare glorie a lui Dumnezeu ~ 

Închinarea creştinului este atât omagiul, cinstirea, adorarea adusă lui Dumnezeu pentru ceea ce este El în Sine Însuşi, cât şi pentru închinători, deci nu poate fi catalogată ca o opţiune sau obligaţie, întrucât aceasta este o necesitate primordială a vieţii de credinţă; de fapt ar trebui să fie un mod de viaţă, să constituie scopul suprem al omului. Modalitatea exprimării acesteia poate îmbrăca diferite forme. De altfel, un element cheie, esenţial în închinarea adusă lui Dumnezeu este lauda. De aceea suntem îndemnaţi: „Lăudaţi pe Domnul! Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, în tovărăşia oamenilor fără prihană şi în adunare“. (Psalmul 111:1). În vederea concretizării acestui imbold, însoţiţi şi de dorinţa promovării unei muzici de calitate în slujirea bisericească, într-un cadru organizat care să ofere o instruire adecvată, în ianuarie 2005, fraţii Mihai Babii, Mircea Olariu, Marius Olariu şi Stelu Aioanei au luat iniţiativa deschiderii Şcolii de Muzică Logos, subordonată autorităţii Bisericii Logos.

Deşi debutul acestei şcoli s-a făcut cu doi studenţi şi doi profesori, în prezent prin harul şi îndurarea Domnului cursurile oferite în cadrul acestei instituţii sunt frecventate de peste 80 de elevi. Sunt peste 20 de cadre didactice care îşi desfăşoară activitatea aici, fiecare având un talent unic, fiind bine educate în domeniul lor de predare. Unii dintre instructori au obţinut diplome în domeniul muzicii de la instituţii locale prestigioase ca: DePaul University, Roosevelt University, Northwestern University, Northern Illinois University, Northeastern University, iar alţii şi-au făcut specializarea în muzică la Academia de Muzică din Bucureşti şi la Universitatea de Arte „George Enescu“ din Iaşi. De asemenea suntem onoraţi să avem parte a corpului profesoral, membrii ansamblurilor – Chicago Symphony Orchestra, Civic Orchestra şi Chicago Symphony Choir.

În ce priveşte ţinta, viziunea Şcolii de Muzică Logos este să creeze o educaţie muzicală de prestigiu, edificată pe valorile creştine, care să funcţioneze într-un context multicultural şi cooperant, în care studenţii să fie pregătiţi şi echipaţi astfel încât să influenţeze viitorul bisericilor, şcolilor şi comunităţilor, atât la nivel local cât şi global, prin intermediul promovării excelenţei muzicale.

Menirea, misiunea şcolii (SML) este să ofere o instruire muzicală de calitate tuturor studenţilor care sunt pasionaţi de muzică, începând cu iniţierea celor care acum fac primii paşi în descoperirea acestui domeniu al artei, continuând cu pregătirea celor aflaţi la un nivel intermediar sau avansat în studiul muzical, dar şi de a-i ajuta pe absolvenţii care doresc să urmeze o carieră muzicală profesională să-şi atingă visul.

Înrădăcinaţi în principiile creştine, conduşi de o puternică focalizare pe formarea individuală, urmărind măiestria muzicală, educăm şi echipăm studenţi la diverse stadii pentru a-şi folosi educaţia muzicală şi abilităţile, atât în mod individual cât şi în ansambluri, scopul fiind promovarea unui standard muzical mai înalt în biserici, comunităţi şi şcoli, deci implicit o slujire mult mai calitativă, care să-L glorifice aşa cum se cuvine pe Dumnezeu.

Beneficiile implementării concepţiei Şcolii de Muzică Logos privind prestaţia muzicală, cât şi a ţelului avansat de aceasta, nu au întârziat să îşi facă simţită prezenţa atât la nivel individual, unde vorbim de schimbări în caracterul copiilor, ca: implementarea disciplinei, a dependenţei cât şi a independenţei, munca în echipă, simţul responsabilităţii, dezvoltarea unui simţ estetic pentru muzica de calitate, în unele cazuri obţinerea unei burse datorită performanţei muzicale interpretative, şi nu în ultimul rând implicarea în diferite forme de slujire în cadrul bisericii, cât şi la nivel comunitar – aici avem în vedere ascensiunea unei noi generaţii de slujitori, dovadă fiind implicarea tineretului în proporţie de 80% în activitatea muzicală a bisericii, experimentarea sintagmei „unitate în diversitate“ prin intermediul LSO (Logos Symphony Orchestra) şi CCC (Chicago Combined Choir), formaţii afiliate Şcolii de Muzică Logos, în care sunt incluşi tineri din spaţiul eclezial evanghelic, dar şi prin concertele oferite pentru comunitate.

O retrospectivă la începutul celui de al şaptelea an de existenţă al Şcolii de Muzică Logos îmi dă posibilitatea de a-I mulţumi lui Dumnezeu pentru că suntem în, şi avem peste, întreaga şcoală de muzică, mâna Lui. Îl slăvesc că Şi-a demonstrate purtarea de grijă atât prin cursanţii care s-au înscris, suportul financiar asigurat, acesta întotdeauna fiind la timp şi suficient pentru acoperirea nevoilor, cât şi prin oportunităţile deschise în extinderea influenţei prototipului, modelului Şcolii de Muzică Logos – aici facem referire la noua filială deschisă oficial, pe 14 iunie, 2012, în România, la Oradea.

Şcoala de Muzică Logos se vrea a fi un instrument de misiune, aşezat în mâna cea bună a Domnului, iar pentru felul în care a ales să se folosească şi cum se va sluji pentru extinderea împărăţiei Sale în inimile semenilor noştri, prin intermediul muzicii, dorim ca gloria şi slava să-I fie aduse doar Lui, singurul Dumnezeu adevărat, al cărui nume este mai presus de orice nume şi care merită toată lauda noastră, dar nu de orice fel, ci una excelentă.

Stelian Aioanei

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s